WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia WLKS Krakus w Krakowie zaprasza
na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.Zebranie odbędzie się dnia 14 grudnia 2021r. (wtorek)
ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie

I termin o godzinie 18.00

II termin o godzinie 18.30

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Otwarcie Zebrania.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 5. Wybór Sekretarza Zebrania.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Zgłoszenie kandydatów na Członków Zarządu WLKS Krakus.
 8. Wybór członków Zarządu WLKS Krakus.
 9. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem
Zarząd WLKS

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.