ZARZĄD KLUBU WLKS KRAKUS

Jacek Koziarowski – Prezes Zarządu
Katarzyna Janicka – Sekretarz, Skarbnik
Krzysztof Koziarowski – Wiceprezes Do Spraw Sportu
Witold Plesiński – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Leśniak – Członek Zarządu
Zbigniew Klęk – Członek Zarządu, kierownik sekcji jeździeckiej
Michał Zięba – Członek Zarządu
Zbigniew Biłka – Członek Zarządu, kierownik sekcji piłki nożnej
Piotr Działowy – Członek Zarządu