ZARZĄD KLUBU WLKS KRAKUS

Jacek Koziarowski – Prezes Zarządu

Krzysztof Koziarowski – Wiceprezes ds. sportowych

Zbigniew Klęk – Wiceprezes ds. organizacyjnych

Lidia Sala – Kalita – Sekretarz

Paweł Nowak – Skarbnik

Michał Zięba – Członek Zarządu

Bartosz Spólnik – Członek Zarządu

Piotr Działowy – Członek Zarządu