ZARZĄD KLUBU WLKS KRAKUS

Jacek Koziarowski – Prezes Zarządu

Krzysztof Koziarowski – Wiceprezes

Zbigniew Klęk – Wiceprezes

Lidia Sala – Kalita – Sekretarz

Paweł Nowak – Skarbnik

Paweł Pytko – Członek Zarządu

Zbigniew Biłka – Członek Zarządu

Piotr Działowy – Członek Zarządu