Zmiana wysokości opłat w sezonie 2022/23

football 257489 1280 1024x576

Szanowni Państwo. Z uwagi na postępujące od wielu miesięcy wzrosty cen, które znacząco wpływają również na koszty utrzymania sekcji piłki nożnej WLKS Krakus Swoszowice, jesteśmy zmuszeni zmienić wysokość opłaty członkowskiej.

Od dnia 01.09.2022 będzie ona wynosić 150 zł miesięcznie za zawodnika. W przypadku, gdy na zajęcia sekcji piłki nożnej uczęszcza rodzeństwo opłata członkowska wynosi 110 zł miesięcznie za zawodnika.

Mamy nadzieję, że wprowadzona podwyżka nie zrujnuje Państwa budżetów domowych, mocno już nadszarpniętych postępującą inflacją. Nie chcemy, aby sytuacja ekonomiczna była przeszkodą w uprawianiu sportu przez dzieci i młodzież, dlatego w sytuacjach trudnych prosimy o bezpośredni kontakt z kierownictwem sekcji.

Skip to content